Mediacje

Tam gdzie ludzie są autentyczni, pojawiają się konflikty.

Towarzyszę w konflikcie z intencją traktowania go jako szansy na rozwój, na coś nowego. Wspieram wolność i niezależność uczestników mediacji. Dbam o jakość kontaktu, bycie wziętym pod uwagę. Zapraszam do wysłuchania z szacunkiem wzajemych potrzeb i wartości. Wspieram w szukaniu rozwiązania, które pasuje każdemu uczestnikowi.

MEDIACJE RODZINNE


Pomiędzy małżonkami, partnerami, rodzicami, rodzicami i dziećmi, różnymi członkami rodziny

MEDIACJE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Pomiędzy współpracownikami, pracodawcą i pracownikiem, przedstawicielami różnych firm

MEDIACJE MIĘDZY -SĄSIEDZKIE

Pomiędzy sąsiadami, członkami społeczności lokalnej