Wsparcie indywidalne


„Pomimo wszelkich podobieństw, każda sytuacja życiowa ma, jak nowo narodzone dziecko, nową twarz, której nigdy wcześniej nie było, i która nigdy później się nie powtórzy. Domaga się reakcji, której nie da się wcześniej przygotować. Nie domaga się niczego z przeszłości. Domaga się obecności, odpowiedzialności, domaga się CIEBIE”.

Martin Buber (filozof)


Zapraszam do kontkatu Wszystkie osoby dorosłe, młodzież i dzieci o  różnorodnych  doświadczeniach życiowych, odczuwających cały wachlarz emocji o różnej skali. W trudnościach, w bezsilności, niepewności. W ciekawości siebie, świata, chęci rozwoju, odkrywania siebie i w pragnieniu znalezienia swojego miejsca w świecie.

Porozumienie bez przemocy w życiu osobistymPraktykuję Porozumienie bez przemocy  od 12 lat osobiście. Zadziwia mnie skuteczność tej praktyki w osiąganiu równowagi wewnętrznej.  Równowaga w trosce o siebie i uwzględnianiu potrzeb innych osób; kontakt ze sobą; akceptacja tego co "jest", porozumienie w relacjach z innymi ludzmi bez względu na różnice w sposobach postrzegania świata, w opiniach, poglądach, wyznaniu; zaufanie do siebie i otwarość w proszeniu o wsparcie; szukanie rozwiązań zamiast szukania winnych; odmawianie ze świadomością swoich potrzeb; przyjmowanie odmowy ze zrozumieniem; podejmowanie decyzji z uważnością na różnorodne potrzeby i z elastycznością na nowe rozwiązania. Ta przyjazna komunikacja przekształca wewnętrzny świat przeżyć w miejsce bezpieczne, w którym chce się BYĆ.